8989. — 'Αριθ. 2062. Προς τον στρατόν. Συστρατιώται! Στυγερόν έγκλημα διεπράχθη-------------Άθήνησι τή 3 Φεβρουαρίου 1862. "Ο Υπουργός τών Στρατιωτι- κών Δ. Βότσαρης. Μφ. 0.21 χ 0.28. Περί τής στάσεως τοΰ Ναυπλίου.
Δ. Βότσαρης.

Αριθ. 2062. Προς τον στρατόν. Συστρατιώται! Στυγερόν έγκλημα διεπράχθη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. 2062. Προς τον στρατόν. Συστρατιώται! Στυγερόν έγκλημα διεπράχθη