8987.— 'Αριθμητική προς χρήσιν γυμνασίων υπό Α. Κυζικηνού. Έν 'Αθή- ναις, τΰποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου (όδός Νικίου αριθ. 15). 1862. Εις 8ον, σ. δ' + 376. ΔΒΠ 134, ΜΠΑ —. -Η-
Α. Κυζικηνού.

Αριθμητική προς χρήσιν γυμνασίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθμητική προς χρήσιν γυμνασίων