8970. — Άνθοδεσμίς εκ λυρικών ποιηματίων πέντε Συντεθειμένη.— Amor mi mozze che mi fa parlare. A. Dante.— Έν Ζακΰνθω, έκ τής Τυπογραφίας «Ή Αυγή» Διευτίυνομένης υπό Κοντόγιωργα. 1862. Εις 8ον, σ. 15. Τοΰ Διονυσίου  Σ. Άραβαντινού. ΛΖ—. -*
Διονυσίου &nbsp | Σ. Άραβαντινού

Ανθοδέσμις εκ λυρικών ποιηματίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανθοδέσμις εκ λυρικών ποιηματίων