8936. - 'Αγίους Νόμους. Ό Λόγος το σκοτάδι, ό διάβολος με τα κερατά του είναι φωτογράφος-------[κάτω:] Δόκτωρ 'Ιωάννης Άρώνης. Έν Κεφαλληνία τή 2 'Ιουνίου 1862. Ε. Ελ. Τυπογραφεΐον «ή Ήχώ». Μφ. 0.16 Χ 0.22. Πρβλ. αριθ. 8935. ΔΑΚ—. ¦Χ-
Ιωάννης Άρώνης.

Αγίους Νόμους.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγίους Νόμους.