8927.— 1861 Ό Β'. Διανομεύς της Αυγής Προς τους κ. κ. Συνδρομητάς του. Μφ. 0.24 χ 0.31. Στίχοι. "Αρχ. Τα γενέθλια τοΰ έτους ή Αυγή πανηγυρίζει,----IB, 90.

Στίχοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι.