8895.— Τό βούλευμα τών συνωμοτικών Τής 16 Μαΐου 1861. [έν τέλει:] Τύποις Δ. Α. Μαυρομμάτη. Εις 8ον, σ. 26. Περιέχει τό υπ* αριθ. 768 [γρ. 168] βούλευμα. TEN.K.G. 258, IEEE 783. -Η-

Τό βούλευμα των συνωμοτικών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τό βούλευμα των συνωμοτικών