8849. - Πρώται γνώσεις τής γεωγραφίας υπό Γεωργίου "Αρχοντοπούλου. Σμύρνη, εκ τής τυπογραφίας Π. Μαρκοπούλου 1861. Εις 16ον, σ. 34+1 &. ά. ΑΙΒ 92,
Γεωργίου "Αρχοντοπούλου.

Πρώται γνώσεις της γεωγραφίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρώται γνώσεις της γεωγραφίας