8614. Επικήδειος της κυρίας Μαριέττας Παντία Ράλλη. Έν Λονδίνο) Έκ τής Βυζαντινής Τυπογραφίας Bureau de la Revue d'Orient, 4, Charles Street, East- bourne Terrace, W. Εις 4ov, a. 7. Έλληνισιί και γαλλιατί. Τοϋ Ι. Γ. Πιτζιπίου. 'Εν σ. 6: Kxtrait de la Revue d'Orient, Janvier 1861. Page 83. BKX. 11151 *
Ι. Γ. Πιτζιπίου.

Επικήδειος της κυρίας Μαριέττας Παντία Ράλλη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επικήδειος της κυρίας Μαριέττας Παντία Ράλλη