8587. Διατριβή περί της εγγείου φορολογίας έν Ελλάδι, υπό Σ. Σωτηρο- πούλου (Τμηματάρχο\>). Εν 'Αθήναις τυπογραφεΐον Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1861. Εις δον, σ. 96. ΓΕΝ.Κ.Ο. 639, ΦΣΠ.-, IB 61, 1105.
Σ. Σωτηρο-πούλου

Διατριβή περί της εγγείου φορολογίας εν Ελλάδι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διατριβή περί της εγγείου φορολογίας εν Ελλάδι