8581. Δηλοποίησις [κάτω:] Κέρκυρα εν τω τυπογραφείφ τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.25 χ 0.37, τής 12 Σεπτ. 1861. Παράρτημα Γ τής Τελωνικής Διατιμήσεις. IEEE—. *

Δηλοποίησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις