8558. — 'Αριθ. 2ί59. Το δικαστήριον τών εν Λαμία Πρωτοδικών. Εις 8ον, σ. 18. Τοϋ 1861. Περί κατοχής τών μεταλλικών υδάτων 'Υπάτης. ΓΕΝ.KG. 970. *

Αριθ. 239. Το δικαστήριον των εν Λαμία Πρωτοδικών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. 239. Το δικαστήριον των εν Λαμία Πρωτοδικών.