8556. - ΆριΘ. ΣΤ'. Πράξις τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.32 χ 0.43, ελληνιστί και άγγλιστί, έν Κέρκυρα, τής 12 Δεκεμβρίου 1861, περί πιστώ- σεων υπέρ τής εκπαιδεύσεως. IEEE—. *

ΆριΘ. ΣΤ'. Πράξις της Κυβερνήσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΆριΘ. ΣΤ'. Πράξις της Κυβερνήσεως.