8554. 'Αριθ. Γ' Πράξις τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.26 Χ 0.37, ελληνιστί και άγγλιστί, τής 13 Μαρτίου 1861, έν Κέρκυρα, περί εισαγωγι- κών τελών. IEEE—. *

Αριθ. Γ' Πράξις της Κυβερνήσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. Γ' Πράξις της Κυβερνήσεως.