8553. - 'Αριθ. Β'· Πράξις τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.22 χ 0.29, ελληνιστί και άγγλιστί, τής 13 Μαρτίου 1861, έν Κέρκυρα. IEEE—. *

Αριθ. Β'· Πράξις της Κυβερνήσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. Β'· Πράξις της Κυβερνήσεως.