8512. - Αί 'Αθήναι και τό Βυζάντιον υπό Ι. Βαλασοπούλου Βουλευτού Αακεδαίμονος. Έν "Αθήναις, Τύποις Π. Α. Σακελλαρίου 1861. Εις 8ον, σ. 81. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 199, ΓΕΝ. Κ. G. 327, ΔΑΚ-. #¦
Ι. Βαλασοπούλου

Αι Αθήναι και το Βυζάντιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι Αθήναι και το Βυζάντιον