8508. - ΤΩραι, ποιήσεις Άγγέλου Στ. Βλάχου.— Une heure, et puis tine heure . . . (Lamartine) — Άθήνησι, τυποις Δ. Άθ. Μαιιρομμάτη. 1860. Εις δον, ο. δ'+ 94+ 2 ά. ά. ΑΑ-, ΒΠΘ 37175, ΦΣΠ- . *
Άγγέλου Στ. Βλάχου

Ώραι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ώραι