8478. - Τραγούδια ρωμαϊκά. Popularia carmina Graeciae recentioris edidit Arnoldvs Passow. Lipsiae in aedibus B. G. Tevbneri. MDCCCLX. Είς 8ον, a. XI + 650. *

Τραγούδια ρωμαϊκά. Popularia carmina Graeciae

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τραγούδια ρωμαϊκά. Popularia carmina Graeciae