8477. - Τοΰ σοφωχάχου και ρηχορικωτάχου Θεοφάνους του έπίκλην Κερα-
Θεοφάνους του έπίκλην Κερα-

Ομιλίαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλίαι