8424. - Στοιχεία Γεωμετρίας υπό Α. Μ. Λεγένδρου Συν προσθήκαις και διασκευαΐς Μ. Α. Βλαγχ^τοο, 'Εξελληνισμένα ΰπό Χ. Βάφα. "Αθήνησιν τΰποις Φ. Καραμπίνου και Κ. Βάφα. 1860 Είς 8ον, φ. 2 ά.ά. + σ. 227 + 1 <ϊ.ά. ΓΕΝ.—, ΒΚΧ 5527, ΒΓΡ-. -W-
Α. Μ. Λεγένδρου

Στοιχεία Γεωμετρίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία Γεωμετρίας