8832α .-Οι Αυτοκράτορες Ναπολέων Γ' και 'Αλέξανδρος Β'. Προς τους'Ομο- εθνείς, [έν τέλει:] Πατήσια Άί)ηνών τήν 11 'Ιουλίου 1860 Ι. Βάμβας. Είς 8ον, σ. 21 + 1 ά. ά. TEN.K.G. 306. *
Ι. Βάμβας.

Οι Αυτοκράτορες Ναπολέων Γ' και 'Αλέξανδρος Β'. Προς τους Ομοεθνείς,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι Αυτοκράτορες Ναπολέων Γ' και 'Αλέξανδρος Β'. Προς τους Ομοεθνείς,