8322. — Νομολογία τών ποινικών αποφάσεων τοΰ 'Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. "Ετος 1860. Κέρκυρα Έν τφ Τυπογραφείω της Κυβερνήσεως. Εις 8ον, σ. 182 + γ'. ΔΒΚ-, ΑΕΚ-. *

Νομολογία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νομολογία