8315. — Νέον έτος 1860 "Ηλθε κι' έφυγεν ό χρόνος ωσάν φορτωμένος δνος --------[κάτω:] Ό Διανομεύς τον Ίερωμνήμονος. Μφ. 0 24 Χ 0.30. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Στίχοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι.