8314.-Νέον "Ετος. 1860 [κάτω:] ΟΙ κλητήρες της Γερουσίας Μφ. 0.23 Χ 0.31. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Στίχοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι.