8308.- Νεκρολογία [κάτω:] 'Εν ΖακΰνΑω τη 29 Φευρουαρίου 1860. Μφ. εις 4ον. Νεκρολογία τοϋ Ιερέως Γεωργίου Μάνεση ύπό Νικολάου Μπονσινιόρ. Legrand 2127.
Νικολάου Μπονσινιόρ

Νεκρολογία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νεκρολογία