8254. - Ιονικός νόμος περί Τραπεζών, [έν τέλει:] Κέρκυρα τχ\ 416 Φε- βρουαρίου 1860. Εις 8ον, σ. 14, ελληνιστί και άγγλιστί. ΛΙΓ.— #·

Ιονικός νόμος περί Τραπεζών,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιονικός νόμος περί Τραπεζών,