8209. - "Εφεσις τοΰ κόμητος Γερασίμου Δελλαδέτσιμα Πτ. Κόμητος Μα-
Γερασίμου Δελλαδέτσιμα

Έφεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έφεσις