8200. -'Επιτάφιος. 'Αντωνίου Λοβέρδου Π[οτ]έ Σπυρίδωνος [έν τέλει:} Έγε'νετο έν Ληξουρίω τή 25 'Ιουλίου 1860. Γ. Ν. Κατσαΐτης. Εις δον, σ. 8. ΔΑΚ—. -Χ-
Γ. Ν. Κατσαΐτης.

Επιτάφιος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτάφιος.