8150. - Διηγήματα αστεία και περίεργα τοϋ Ναστραδίν Χώντζα, εκδοθέντα υπό -. Ίγναπάδοο. Έν 'Αθήναις τΰποις Σ.Ίγνατιάδου και Π. Β. Μωραϊτίνη. 1860. Εις 16ον, σ· 32. Κουμανούδης 3, 15. ¦*¦
Ναστραδίν Χώντζα,

Διηγήματα αστεία και περίεργα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διηγήματα αστεία και περίεργα