8113.-Άναπλήρωμα τής εν 'Ιερουσαλήμ εκδόσεως τών περί τής εκλογής και χειροτονίας τοΰ αρχιεπισκόπου Σινά επισήμων εγγράφων. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τΰ- ποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή. (Κατά την Όδόν Βοϊβόδα 'Αριθ. 51.) 1860. Είς δον, σ. 85. ΓΕΝ. Theol. 2607. ΛΟΒ.Κ 31 II, ΔΛΚ-. -Η-

Αναπλήρωμα της εν Ιερουσαλήμ εκδόσεως των περί της εκλογής και χειροτονίας του αρχιεπισκόπου Σινά επισήμων εγγράφων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναπλήρωμα της εν Ιερουσαλήμ εκδόσεως των περί της εκλογής και χειροτονίας του αρχιεπισκόπου Σινά επισήμων εγγράφων