7780. - Άνακάλυψις Π. Λαζαρή περί θεραπείας της νόσου των αμπέλων. Έκ τοΰ τυπογραφείου της Αυγής. ('Οδός 'Αγίου Μάρκου και Μιλτιάδου). 1859. Εις 8ον μικρόν, σ. 16. ΛΖ—. *
Π. Λαζαρή

Ανακάλυψις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανακάλυψις