7753. - "Υμνος προς τον Φιλέλληνα Γλάδστωνα. [κάτω:] 'Ιωάννης... Λ.... Πατρινός Έκθετης. Μφ. 0.20 Χ 0.29. Στίχοι. "Ανευ έτους, πιθανώτατο τφ 1858. Ποιητής ό 'Ιωάννης Λισγαράς. -Η-
Ιωάννης... Λ.... | 'Ιωάννης Λισγαράς.

Ύμνος προς τον Φιλέλληνα Γλάδστωνα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνος προς τον Φιλέλληνα Γλάδστωνα.