7752. - Τών παρά Ξενοφώντι διορθ/ωτέων Μέρος πρώτον, έγραψεν 'Ιω- άννης Πανταζίδης. Emendationum in Xenophontem pars prima. Dissertatio critica quam ad summos in philosophia honores in Academia Georgia Augusta rite adipisendos scripsit Joannes Pantazides Macedo. Gottingae apud Vandenhoeck et Ruprecht. MDCCCIvVIII. Είς 8ον, σ. VII + 1 α. ά. + 43 + 1 ά. ά. ΓΕΝ. Gr. Class. 5204. *
Ιω-άννης Πανταζίδης | Joannes Pantazides

Των παρά Ξενοφώντι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Των παρά Ξενοφώντι