7652. - Νομολογία τών Ποινικών αποφάσεων τοϋ 'Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. "Ετος 1858. Κέρκυρα, Έν τφ Τυπογραφείφ της Κυβερνήσεως. Είς 8ον, σ. 107 + 2. ΔΒΚ-, ΑΕΚ-. ¦*

Νομολογία των Ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νομολογία των Ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης