7646. - Νέον έτος 1858. Εΰχαί προς το φιλάνθρωπον κοινόν. [ κάτω: ] Χρήστος Γεωργίου μαθητής. Μφ. 0.16 Χ 0.24. Στίχοι διανομέως εφημερίδων. ΓΕΝ—. -Μ-
Χρήστος Γεωργίου

Στίχοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι