7645. Νέον έτος 1858. [κάτω:] Ό Καπνοδοχοκαθαριστής Χ. Φραγκάλας. Μφ. 0.23 Χ 0.31. Στίχοι. ΓΕΝ—. -Η-
Ό Καπνοδοχοκαθαριστής Χ. Φραγκάλας.

Στίχοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι.