7642. - Νέα ποιήματα υπό Χρήστου Α. Παρμενίδου. Έν 'Αθήναις Τυ- ποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πύλη τής 'Αγοράς. 'Αριθ. 420). 1858 Εις 8ον, σ. 4 α. ά. + 215+1 α. ά. ΕΒΕ. Ν. Φ. 899, ΓΕΝ. MGL. 786, ΦΣΠ—. -Χ-
Χρήστου Α. Παρμενίδου

Νέα ποιήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέα ποιήματα