7234.-Ή πληγωμένη καρδιά δημοτική ποίησις υπό ΙΙαναγιώτου Σ. Συ- νοδινού. — Στην άραχνή μου την καρδιά πρώτα ήταν μαζομέναις "Ολαις τοΰ κόσμου ή χαραΐς Τώρα. ... αχ! τώρα φλογεραϊς Σαΐταις είναι μ' άπονιά σ' εκείνη καρφομέναις. ("Η φωλιά τοΰ Έρωτα στί,χ. 4) — Έν Πάτραις, 1857. Τύποις Μ. Γεωργιάδου. Εις 12ον, σ. 3 ά. ά. + β' + 2 ά. ά. + 50. *
ΙΙαναγιώτου Σ. Συ-νοδινού

Ή πληγωμένη καρδιά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή πληγωμένη καρδιά