7233. - Ή οπτασία τοΰ "Ελληνος. [κάτω:] Θ. Βιτάλης. Κέρκυρα τχ\ 25 Μαρτίου 1857. ε. ελλ. Τυπ. Σχερ'α. Μφ. 0.29x0.41. IEEE—. -Η-
Θ. Βιτάλης.

Η οπτασία του Έλληνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η οπτασία του Έλληνος