7201.-Έν τη ημέρα της ψηφοφορίας τοΓ' ευγ. κυρ. Κωνσταντίνου Συγοΰρου τοΰ εΰγ. 'Ιωάννου, τη 30 Μαΐου 1857 ε. π. Άφιεροϋται προς την εντιμον Λέσχην Ζάκυνθος. Μφ. εις 4ον. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1922.
Παναγιώτου Βορρέως

Έν τη ημέρα της ψηφοφορίας το Γ' ευγ. κυρ. Κωνσταντίνου Συγούρου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έν τη ημέρα της ψηφοφορίας το Γ' ευγ. κυρ. Κωνσταντίνου Συγούρου