7200. - Έν τη ευλογία των νεόνυμφων κυρίου κ. προξένου Δημητρίου Σανδρίνη και της ευγενούς κ.κ. Ελένης 'Αρβανιτάκη τοΰ εΰγ. 'Ιωάννου, δημοσιευμένον έν τη λαμπροί εορτή της νεόνυμφου τη 21 Μαΐου 1857 ε. π. Διευθύνεται προς τον εϊρηνικόν πατέρα της νεόνυμφου. Μφ. εις 4°ν. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1921.
Παναγιώτου Βορρέως.

Έν τη ευλογία των νεόνυμφων κυρίου κ. προξένου Δημητρίου Σανδρίνη και της ευγενούς κ.κ. Ελένης Αρβανιτάκη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έν τη ευλογία των νεόνυμφων κυρίου κ. προξένου Δημητρίου Σανδρίνη και της ευγενούς κ.κ. Ελένης Αρβανιτάκη