7160. - Διά τον θάνατον τοΰ Κόμητος Διονυσίου Σολομού, [κάτω:] Ν. Δη- λέος Τυπ. Σχερία, Μφ. 0.20x0.22. "Ανευ έτους, αλλά τοΰ 1857. IEEE—. -*
Ν. Δη-λέος

Διά τον θάνατον του Κόμητος Διονυσίου Σολομού,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διά τον θάνατον του Κόμητος Διονυσίου Σολομού,