7158.-Διαθ/ήκη Μιχαήλ Τοσίτσα. 'Εν 'Αθήναις τύποις Κ. Α. 1857 Είς 8°ν, σ. 31. IEEE—.
Μιχαήλ Τοσίτσα.

Διαθήκη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διαθήκη