7146. - Βουλευτικά. Διάλογος Α'. Μεταξύ Μπαρμπαγιάννη και Τσανέτου. [έν τέλει:] Τυπογραφεϊον Έρμης. Εις 8°ν, σ. 12. Της 29 'Ιουνίου 1857. Συντάκτης ό Π. Βράϊλας Άρμένης. ΑΕΚ—, IEEE. 956. *
Π. Βράϊλας Άρμένης

Διάλογος Α'. Μεταξύ Μπαρμπαγιάννη και Τσανέτου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάλογος Α'. Μεταξύ Μπαρμπαγιάννη και Τσανέτου.