7109. 1856 Ό πρώην Συντάκτης τον Φιλαλήθους και ό πρώην Συνδρομη- τής, [έν τέλει:] Τυπ. Έρμης. Εις δον, σ. 4. Στίχοι. ΦΜ—. *

Ο πρώην Συντάκτης τον Φιλαλήθους και ό πρώην Συνδρομητής,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο πρώην Συντάκτης τον Φιλαλήθους και ό πρώην Συνδρομητής,