7105.-Των γονέων και διδασκάλων πρώτη διδασκαλία παιδικών γνώ- σεων κατ' έρωταπόκρισιν. Ύπό Α. Γ. Έν Κεφαλληνία τυπογραφεΐον ή Κεφαλληνία 1856. Εις 8ον, σ. 92. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 273ΒΚ. *
Α. Γ.

Των γονέων και διδασκάλων πρώτη διδασκαλία παιδικών γνώσεων κατ' ερωταπόκρισιν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Των γονέων και διδασκάλων πρώτη διδασκαλία παιδικών γνώσεων κατ' ερωταπόκρισιν.