7090. - Τά δάκρυα, ποίημα υπό Νικολάου Πανούρη. Έν Ζακύνθφ, τυπο- γραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη διευθυνόμενον παρά Ν. Ι. Ταρουσσοποϋ- λου. 1856. Είς 8°ν, α. 40. ΛΕΥ—. -Χ-
Νικολάου Πανούρη

Τα δάκρυα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα δάκρυα