7085.- Συμπολΐται! Πρώτην ήδη φοράν—[κάτω:] Δημήτριος Α. Μακρής. Μφ. 0.21 Χ 0.29. Έν Ζακύνθφ τχ\ 15 Δεκεμβρίου 1856. ΛΖ—. *
Δημήτριος Α. Μακρής.

Συμπολίται! Πρώτην ήδη φοράν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται! Πρώτην ήδη φοράν