7083. - Συμπολΐται. Παρουσιάζομαι ως 'Υποψήφιος — [κάτω:] ό Συμπολίτης Σας Γεώργιος Μεσσαλάς. Μφ. 0.20x0.29. Έν Ζακύνθφ τχ\ 13 Δεκεμβρίου 1856. ΛΖ—. *
Γεώργιος Μεσσαλάς

Συμπολίαι. Παρουσιάζομαι ως Υποψήφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίαι. Παρουσιάζομαι ως Υποψήφιος