7079. - Συμπολΐται! Με καθαράν ειλικρινή και ελευθέραν τήν συνείδησιν — [κάτω:] Διονύσιος Κούμανης. Μφ. 0.20 χ 0.29. Έν Ζακύνθφ xfj 14 Δεκεμβρίου 1856. ΛΖ—. -*
Διονύσιος Κούμανης.

Συμπολίται! Με καθαράν ειλικρινή και ελευθέραν την συνείδησιν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται! Με καθαράν ειλικρινή και ελευθέραν την συνείδησιν