7032. - Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών υπό Έρμάννου Λούντζη. Έν 'Αθήναις, τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως (Παρά τη Πύλη της 'Αγοράς, αριθ. 420) 1856. Εις 8«ν, σ. ριη' + 217 + 22. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2945, ΓΕΝ. Geogr. 3272. *
Έρμάννου Λούντζη

Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών